Citate

Incepe de undeva...

Incepe prin a face ce e necesar, apoi ceea ce e posibil si apoi dintr-o data te vei trezi ca faci imposibilul.
Start by doing what is necessary, then what is possible and then suddenly you will realize that you are doing the impossible.

În realitate, rugăciunile noastre care par cele mai proaste, pot fi, în ochii lui Dumnezeu, cele mai bune. Mă refer la acelea care sunt cel mai puţin susţinute de sentimente evlavioase. Pentru că ele s-ar putea să vină de la un nivel mai adânc decât sentimentele. Dumnezeu pare să comunice cu noi extrem de profund atunci când ne prinde, cum s-ar spune, cu garda jos.

"Mana cu mana, toti impreuna
Sa ne rugam fratilor
Pana la sange si vom invinge
Tainele ispitelor!"

Lucruri dăruite lui Dumnezeu

The only things we can keep are the things we freely give to God.

Singurele lucruri pe care le putem păstra sunt lucrurile pe care le dăruim lui Dumnezeu.

Importanța lucrurilor de zi cu zi

Don't waste your time waiting and longing for large opportunities which may never come. But faithfully handle the little things that are always claiming your attention.

Nu-ți irosi timpul așteptând și tânjind după oportunități mărețe care s-ar putea să nu mai apară niciodată. Ci încrezător ocupăte de lucrurile mici care mereu îți cer atenție.

Milă și har

The difference between mercy and grace? Mercy gave the prodigal son a second chance. Grace gave him a feast.

Care e diferența dintre milă și har? Mila i-a dat fiului risipitor a doua șansă. Harul i-a dăruit o sărbătoare în cinstea lui.

Viață veșnică

For a small reward, a man will hurry away on a long journey; while for eternal life, many will hardly take a single step.

Pentru o mică recompensă, un om se va avânta grăbit într-o lungă călatorie; pe când, pentru o viață veșnică multi abia vor face un singur pas.

O fundație bine zidită

No matter how good the walls and the materials are; if the foundations are not strong, the building will not stand. In time, in some upper room, a crack will appear; and men will say: "There is the crack; but the cause is the foundation." So if, in youth, you lay the foundation of your character wrongly, the penalty will be sure to follow. The crack may be far down in old age, but somewhere it will certainly appear.

Nu contează cât de bune sunt zidurile și materialele; dacă fundațile nu sunt puternice, clădirea nu va rezista.Cu timpul, într-o cameră de sus, o crapătură va apărea, iar omul va zice: "Acolo este crăpătura, dar problema este fundația". Deci, dacă în tinerețe, înclini fundația caracterului tău într-o direcție greșită, cu siguranță va urma pedeapsa. Crăpătura poate apărea târziu, la o vârstă înaintată, dar undeva/ cândva cu siguranță va apărea.

Biblia. Principii de viață

The principles of gain through loss, of joy through sorrow, of getting by giving, of life out of death is what that BOOK teaches, and the people who have believed it enough to live it out in simple, humble, are people who have found the gain, the joy, the getting, the life.

Principile câștigului prin pierdere, a bucuriei prin necaz, a primirii prin dăruire, a vieți prin moarte este învățătura acelei CARȚI, iar oameni care au crezut-o îndeajuns încât să-și trăiască viața într-un mod simplu, umil sunt oamenii care au găsit câștigul, bucuria, realizarea, viața.

Adaugă transpirație la inspirație

Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration. Accordingly, a 'genius' is often merely a talented person who has done all of his or her homework.

Geniu este 1% inspirație și 99% transpirație. În consecință un "geniu" este de multe ori doar o persoană talentată care și-a făcut toată munca sa.

Emite conţinut