imaginea utilizatorului Delia R

Sprijin pe Domnul

Imagine: 
imaginea utilizatorului Cosmin

Ioan 13:12 (598/879)

Dupăce le -a spălat picioarele, Şi -a luat hainele, S'a aşezat iarăş la masă şi le -a zis: ,,Înţelegeţi voi ce v'am făcut Eu?

When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, “Do you understand what I have done to you?

Importanța lucrurilor de zi cu zi

Don't waste your time waiting and longing for large opportunities which may never come. But faithfully handle the little things that are always claiming your attention.

Nu-ți irosi timpul așteptând și tânjind după oportunități mărețe care s-ar putea să nu mai apară niciodată. Ci încrezător ocupăte de lucrurile mici care mereu îți cer atenție.

Milă și har

The difference between mercy and grace? Mercy gave the prodigal son a second chance. Grace gave him a feast.

Care e diferența dintre milă și har? Mila i-a dat fiului risipitor a doua șansă. Harul i-a dăruit o sărbătoare în cinstea lui.

imaginea utilizatorului Delia R

Nu lăsa frica să preia controlul vieţii tale

Cu toţii ştim ce înseamnă frica. Este acel sentiment care ne face să dăm înapoi, care ne amorţeşte simţurile şi ne blochează dorinţa de a merge înainte. DEX-ul defineşte frica  asemenea unei   stări de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoșare. Să ne amintim de câte ori frica din viaţa noastră ne-a oprit de la a face lucruri mari, lucruri care ne plac , şi mai presus de toate, voia Lui? Şi tu ai simţit frica de ridicol, frica de pericol, frica de necunoscut, de durere, de singurătate, cât şi multe altele. Nouă,  oamenilor,  ne este frică de multe lucruri. Ne este frică pentru că ne putem răni, putem suferi şi putem rămâne cu sechele toată viaţa. Numai că, această frică, oare este ea sănătoasă? Oare este ea o frică după voia lui Dumnezeu?

Dumnezeu nu ne-a creat ca noi să trăim în frică. El are un plan special pentru viaţa noastră, un plan care poate fi împiedicat tocmai de frica pe care o laşi în viaţa ta să crească. Nu alimenta acest monstru din viaţa ta, un monstru care dacă apucă să preia controlul asupra vieţii tale, va trăi pentru tine. Tu vei fi doar în umbră.

Dacă lui Isus I-ar fi fost frică de ridicol, de moarte, de durere, de trădare, de neacceptare şi de multe altele, nu cred că ar fi ajuns vreodată să moară pentru noi. Chiar însuşi Dumnezeu ne-a spus că suntem copiii Lui, copii de Împărat, copiii celui mai puternic Tată, deci nu trebuie să ne fie frică. El, prin Sfânta Scriptură, ne repetă de nenumărate ori: “Nu te teme” şi ne reaminteşte că “Eu sunt cu tine”. Dacă El este de partea noastră, atunci cine va putea fi împotriva noastră?

imaginea utilizatorului Ioana T

Povestea Stâncii

Un om dormea în coliba lui, când dintr-odată, într-o noapte, camera s-a umplut de Lumină şi i-a apărut Dumnezeu. Domnul i-a cerut să facă o munca pentru El şi i-a arătat o stâncă mare din faţa colibei.  I-a explicat că va trebui să împingă piatra zilnic, cu toate puterile sale, ceea ce omul a şi făcut.

Mulţi ani a muncit din greu, de la răsăritul la apusul soarelui, împingea din toate puterile, cu umerii proptiţi pe suprafaţa masivă şi rece a stâncii de neclintit. În fiecare noapte bărbatul se întorcea trist şi istovit în coliba lui, simţind că întreaga zi a irosit-o degeaba. Tocmai când bărbatul era mai descurajat, „adversarul” (Satana) a decis să-şi facă apariţia în gândurile plictisite ale acestuia:

 - De atâta timp împingi piatra şi ea nici nu s-a clintit.

Aşa încât omul a rămas cu impresia că sarcina lui este imposibil de realizat şi că toată munca lui va fi un eşec. Aceste idei l-au deprimat şi descurajat pe bărbat.

„Adversarul” i-a spus:

- De ce te distrugi singur pentru asta? Petrece-ţi timpul făcând doar un efort minim şi te vei simţi mai bine.

Bărbatul ostenit tocmai aşa îşi propusese să facă, dar, înainte de asta, a decis să se roage şi să-şi spună păsul lui Domnului.

- Doamne, a spus, am muncit mult şi greu pentru Tine, adunându-mi toate puterile să fac ce mi-ai cerut. Acum, după atâta timp, nu am reuşit să mişc piatra nici cu jumătate de milimetru. Cu ce am greşit? De ce am eşuat?”

Viață veșnică

For a small reward, a man will hurry away on a long journey; while for eternal life, many will hardly take a single step.

Pentru o mică recompensă, un om se va avânta grăbit într-o lungă călatorie; pe când, pentru o viață veșnică multi abia vor face un singur pas.

imaginea utilizatorului Ioana T

Evanghelia - Vestea Buna

Copiii Domnului sunt INVINGATORI, nu invinsi

O fundație bine zidită

No matter how good the walls and the materials are; if the foundations are not strong, the building will not stand. In time, in some upper room, a crack will appear; and men will say: "There is the crack; but the cause is the foundation." So if, in youth, you lay the foundation of your character wrongly, the penalty will be sure to follow. The crack may be far down in old age, but somewhere it will certainly appear.

Nu contează cât de bune sunt zidurile și materialele; dacă fundațile nu sunt puternice, clădirea nu va rezista.Cu timpul, într-o cameră de sus, o crapătură va apărea, iar omul va zice: "Acolo este crăpătura, dar problema este fundația". Deci, dacă în tinerețe, înclini fundația caracterului tău într-o direcție greșită, cu siguranță va urma pedeapsa. Crăpătura poate apărea târziu, la o vârstă înaintată, dar undeva/ cândva cu siguranță va apărea.

Emite conţinut