Izbăvește pe cei târâți la moarte

10 Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. -

11 Izbăvește pe cei târâți la moarte, și scapă pe ceice sunt aproape să fie junghiați. -

12 Dacă zici: ,,Ah! n'am știut!``... Crezi că nu vede Celce cîntărește inimile și Celce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui? -

13 Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale.

14 Tot așa, și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor, și nu ți se va tăia nădejdea. -

Proverbe 24

Acum, dimpotrivă ...

35 Apoi le -a mai zis: ,,Cînd v'am trimes fără pungă, fără traistă, şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva? ,,De nimic``, I-au răspuns ei.

36 Şi El le -a zis: ,,Acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s'o ia; cine are o traistă, deasemenea s'o ia; şi cine n'are sabie, să-şi vîndă haina, şi să-şi cumpere o sabie.

Luca 22

imaginea utilizatorului Delia R

Destoinicia noastra vine de la Dumnezeu

"Destoinicia noastră … vine de la Dumnezeu"
(2 Corinteni 3:5)
-


Dumnezeu nu-ţi va da o misiune care să nu presupună implicarea Lui. El ne cheamă: "nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus" (2 32 Timotei 1:9)

Când Dumnezeu îţi dă ceva de făcut, El îţi dă harul de a-l face. Dar nu te aştepta să fie uşor. Dumnezeu l-a chemat pe Moise să-i spună lui Faraon să lase mâna lui de lucru să plece să se închine unui dumnezeu în care Faraon nu credea. Lui Iona i-a spus să meargă la Ninive, cea mai coruptă cetate din lume şi să le spună locuitorilor: "Pocăiţi-vă sau veţi muri!"

Când l-a chemat pe Ieremia să predice unui popor încăpăţânat şi egoist care a refuzat să asculte, el a plâns atât de tare încât a ajuns cunoscut drept "proorocul plângerii".

Deci dacă te simţi nea­decvat astăzi, fără Dumnezeu – aşa şi eşti! Eroii din Biblie nu au sărit de bucurie spunând: "Nici o problemă, mă descurc!" Dar iată vestea cea bună: Dumnezeu nu ne cheamă să lucrăm pen­tru El decât cu El şi asta ne garantează succesul.

Poate spui: "Dar nu am abilitatea necesară". Nici o problemă: "Nu că noi prin noi înşine sun­tem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu". Poate spui: "Dar nu am bani". Nici o problemă: "Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună" (2 Corinteni 9:8). Poate spui: "Dar nu am putere". Nici o problemă: "Pot totul în Hristos care mă întăreşte" (Filipeni 4:13).

imaginea utilizatorului Delia R

Nu noi suntem calea vieții

O cantare foarte faina pe care tare mult as vrea sa o invatam

Au cantat-o un grup din Timisoara vinerea trecuta la tineret si mi-a placut foarte mult cum au cantat-o, mi-a ramas in minte si-n inima , asa ca am gasit-o si pe youtube cantata de un alt grup. Am pus mai jos si filmuletul si versurile impreuna cu acordurile.

 

Mesaj în genealogia lui Noe

imaginea utilizatorului Cosmin

Ce este Casa Domnului? Ce este biserica?

Aud mereu: "Bine ați venit la Casa Domnului." sau expresii similare și mă întreb la ce anume se referă acei oameni? Din ce înțeleg eu ei se referă la "clădirea de biserică", deși atunci când aud cuvântul biserică cu referință la o clădire îmi vine să atrag atenția că biserica nu este o clădire. Nicăieri în Biblie nu se folosește cuvântul biserică pentru o clădire, de fapt în Biblie nici nu avem "clădiri de biserică" deloc, ci credincioși din Ierusalim se adunau la Templu și în case:

Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frîngeau pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

Fapte 2:46

iar credincioși din alte localități înțelegem că se adunau în casa unuia dintre frați:

Spuneţi sănătate fraţilor din Laodicea, şi lui Nimfa, şi Bisericii din casa lui.

Coloseni 4:15

Ştiţi că n'am ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m'am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case,

Fapte 20:20

imaginea utilizatorului Cosmin

Să ne îndemnăn unii pe alții la dragoste și fapte bune

16 ,,Iată legămîntul pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor``,  17 adaugă: ,,Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.``  18 Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.  19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfînt,  20 pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său:-  21 şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,  22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.  23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.  24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.  25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.  26 Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămîne nici o jertfă pentru păcate,  27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care va mistui pe cei răzvrătiţi.  28 Cine a călcat Legea lui Moise, este omorît fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.  29 Cu cît mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pîngări sîngele legămîntului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?  30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: ,,A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!`` Şi în altă parte: ,,Domnul va judeca pe poporul Său.``  31 Grozav lucru este să cazi în mînile Dumnezeului celui viu!  32 Aduceţi-vă aminte de zilele dela început, cînd, după ce aţi fost

The Innkeeper by John Piper

Emite conţinut