Aceasta este vestea bună
Pe care noi o așteptăm;
În cer și pe pământ răsună
Ce s-a-ntâmplat în Betleem.

Acum, și noi, ca dar,
Ți-aducem la altar;
Aici, la ieslea Ta,
Ți-aducem inima
Ca Tu s-o curățești
Și-n ea să locuiești,
Să faci, din ea, tot ce dorești!

Cum îngerii în noaptea sfântă
Păstorilor vestea le-au dus,
A lor cântare-n cer răsună
Că-n iesle S-a născut Isus.

O lumină din cer se-arată
La magi. O stea din răsărit,
În noapte-aceea neuitată,
La iesle, i-a călăuzit.

Aceasta stea călăuzește,
Și astăzi, pe poporul Său.
Isus, poporu-Și pregătește
Să-i ducă-n cer, la Dumnezeu.

Acum, și noi, în cor
Cu îngerii din cer,
În casa Tatălui
La nunta Mielului,
Vom cânta neîncetat lui Dumnezeu Prea’Nalt,
Căci, prin Isus El ne-a salvat.

Aleluia, Celui născut în Betleem,
Celui ce-n iesle Îl vedem, culcat,
Lui Isus Cristos!

/: Glorie Ție și slavă în veci
Dai bucurii pe orișiunde treci.
Aleluia, ești Domnul Dumnezeu,
Domnul meu, Dumnezeu. :/

Am venit din depărtare
Să v-aducem o urare
Și un dar la fiecare.
Să aveți un an frumos
Și o viață cu folos,
O viață cu Cristos.

Un an de fericire,
Un an cu iubire;
Dumnezeu să vă dea,
La toată familia,
Prin Isus Cristos, Mesia.

Har și pace vă dorim,
Bucurie și alin
Și credință pe deplin.
Îndurarea Domnului,
Binecuvântarea Lui
Și arvuna cerului.

Astăzi noi v-am colindat,
Sfaturi bune v-am lăsat,
Mulțumim c-ați ascultat.
Iar de-o fi să dați de greu,
Amintiți-vă mereu,
Că există Dumnezeu.

Să rămâneți cu Isus,
Ținta să vă fie sus,
După cum Domnul a spus.
Iar de nu ne-om mai vedea,
În împărăția Sa,
Veșnic ne v-om bucura.

Astăzi e Crăciun și oameni spun că e ziua Ta!
Casa ș-o-mpodobesc toate strălucesc, este ziua Ta!
În bucuria lor uită pe Mântuitor ...

Fă-I loc lui Isus în inima ta
La ușă nu-L lăsa,
Primește-l în casa ta,
Fă-i loc în inima ta lui Mesia.

Unii se veselesc, alții daruri primesc, este ziua Ta!
Ei dau tot ce-au mai bun celor ce-i iubesc, este ziua Ta!
În bucuria lor uită pe Mântuitor ...

Tu simplu ai venit și dezbrăcat de slavă
Te-ai îmbrăcat smerit în haina mea de om.

Astăzi vin și-mi plec genunchii,
Înaintea ieslei Tale,
/: Copilaș din altă lume
Obosit de frig și cale. :/

Şi-mi plec inima și fața,
Copilaș din zare-albastră,
/: Să mă-nchin, cu umilință,
Căci cobori în lumea noastră. :/

Nu am smirnă, ca și magii,
Nici tămâie și nici aur;
/: Lacrimile pocăinței
Îmi sunt singurul tezaur. :/

Ți le-aduc acu-nainte,
Cu sfială și rușine,
/: Copilaș venit din ceruri,
Să porți crucea pentru mine. :/

Azi e mare sărbătoare
Omenirea va trăi
Clipele venirii-n lume
Domnului din veșnicii.
/: Frate care asculți colindul, ești bucuros?
Îl sărbătorești și tu, pe Isus Cristos? :/

Pregătiri se fac oriunde
Mese pline din belșug
Se servesc în orice casă
Lumea spune că este Crăciun.
/: Frate care asculți colindul, cum sărbătorești?
Ești adâncit în chefuri sau te pocăiești? :/

Bucuroși copii în cete
Azi colindă peste tot
Toți spun: S-a născut Mesia
Veselie este peste tot.
/: Frate care asculți colindul, tu unde te duci?
Mergi să spui despre Isus, sau alte căi apuci? :/

Pretutindeni în biserici
Oameni vin de peste tot
Toți au straie de serbare
Toți arată că sunt credincioși.
/: Frate care asculți colindul, tu din care ești?
Ești creștin doar la Crăciun sau tot anul ești? :/

Cântă corul îngeresc: „Slavă Tatălui Ceresc!
Pace fie pe pământ!” S-a născut Copilul Sfânt.
Fiul sfânt de mult promis venit, de sus trimis.
/: Cântă corul îngeresc: „Slavă Tatălui ceresc!” :/

Cel din cerul minunat, preamărit și înălțat
Pe pământ jos a venit și ca noi trup a primit.
S-a jertfit, a pătimit, chiar și moarte-a suferit,
/: De păcate ne-a spălat, viață noua El ne-a dat. :/

Totul noi avem în El, Dumnezeu Emanuel
Bucuros El vrea să dea pacea și iertarea Sa.
Cerul Său cel strălucit chiar de El e pregătit
/: Pentru cei răscumpărați și cei binecuvântați. :/

Cantati de bucurie…

1. Cântaţi toţi de bucurie
Căci Hristos s-a născut.
Să cânte spre-a Lui mărire
/: Cerul şi pământul :/ (x3)

2. Omenirea să-L primească
Pe Regele suprem
Iar inima omenească
/: Lui să-I gătească loc :/

3. El va domni în iubire
Peste-ntreaga lume.
Popoarele, cu dreptate
/: Îl vor servi pe el :/

Cântați toți de bucurie căci Cristos S-a născut!
Să cânte spre-a Lui mărire:
Cerul și pământul, cerul și pământul
Cerul, cerul și pământul.

Biserica să primească pe Domnul ei suprem
În inima omenească Lui să-I gătească loc
Lui să-I gătească loc, Lui să-I gătească loc.

El va domni cu iubire peste cei mântuiți
Noroadele cu dreptate Îl vor servi pe El
Îl vor servi pe El, Îl vor, Îl vor servi pe El.

Cu bucurie să cântați căci S-a născut Isus!
Lui să-I cântați, să-L lăudați
Pământ și cer de sus, pământ și cer de sus
Pământ, pământ și cer de sus!

Biserica își va primi, Isus, Supremul Domn!
În inimă toți oamenii Lui să-I gătească loc.
Lui să-I gătească loc.
Lui să-I, Lui să-I gătească loc!

Pe-al Său popor cu dragoste El îl va cârmui!
Cei mântuiți Îl vor slăvi,
Pe El îl vor slăvi. Pe El îl vor slăvi.
Pe El, pe El îl vor slăvi!