Rosh Hashanah Sameach! An nou fericit! Happy New Year!

În seara aceasta a fost observată luna nouă în Israel, deci suntem în ziua întâi a luni întâi a caledarului scriptural.

Luna începe cu vederea lunii noi. Anul începe în luna când orzul este aviv. Orzul aviv a fost descoperit pe dată de 24 Martie, deci luna acesta este prima lună din an.

Suntem evrei?

Din cum citesc în Scripturi dacă nu suntem evrei suntem încă din lume. Dați-mi voie să explic. Evreu vine din cuvântul rădăcină ever (עבר) care înseamnă dincolo. Avraham a fost primul evreu pentru că a ascultat de Dumnezeu și a trecut dincolo de râu înspre țara promisă. La fel poporul Israel când a ieșit din Egipt a trecut prin marea Roșie dincolo. Aceasta însemnă și botezul: cel care se botează trece prin apă și se identifică cu poporul lui Dumnezeu: deci oricine se botează devine evreu în sensul original al cuvântului. Legat de apartenența la poporul evreu apostolii au numit mereu credincioșii ca Israel:


Fapte 15
13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16 „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, 18 zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.” 19 De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; 20 ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”

După 13 ore în morgă, revine la viață!

Nu trăiți ca neamurile

Imagine: 
imaginea utilizatorului Cosmin

Umblați pe calea cea bună

Imagine: 

Curajoși - Casting Crowns

Tu ești deja acolo

Calea Domnului

De câte ori crezi că apare numele de creştin în Biblie? Cum se identifică Pavel pe sine? De unde vine numele de creştin?

Numele de creştin apare în Sripturi de 3 ori.

Prima dată când apare ne spune unde ucenicii au fost numiţi prima dată creştini:

şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Fapte 11:26

Deci, prima dată ucenici au fost numiţi creştini de către locuitorii din Antiohia care probabil nu erau ucenici.

A doua oară când este pomenit:

Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

imaginea utilizatorului Cosmin

Dumnezeu trece cu vederea păcatele trecute

Am găsit versetele despre care vă spuneam când discutam despre iertarea păcatelor:

23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.  24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.  25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;  26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

Romani 3

Traducerea King James în limba engleză:

23 For all have sinned, and come short of the glory of God;  24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:  25 Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God;  26 To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.

Emite conţinut